Polityka prywatności

Mają Państwo prawo między innymi do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas określonych usług na rzecz Państwa (np. prowadzenia konta, wysłania newslettera) lub realizacji umowy. Nie podejmujemy wobec Państwa indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Państwa sytuację.

Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Państwa dane są szyfrowane.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie.

Kto jest administratorem strony internetowej oraz danych osobowych?

Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest Piotr Adaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6981845472, REGON 367243267.

Dane kontaktowe: adres e-mail: piotr.adaszkiewicz@wp.pl,  numer telefonu: +48 797 157 377.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane także przez krajową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od celu oraz preferencji użytkownika, możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres IP, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto możemy przetwarzać inne dane osobowe skierowane w korespondencji do nas.  Dla celów związanych z analityką możemy przetwarzać także dane dotyczące źródła przejścia do Sklepu, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanych do przeglądania Sklepu, dane dotyczące przeglądanych produktów, czasu spędzonego na stronie, porzuconych koszyków, złożonych zamówień, aktywności będących odpowiedzią na wysyłkę newslettera, przedziału wieku użytkownika, płci, przybliżonej lokalizacji oraz zainteresowań (na podstawie aktywności w sieci).

Powyższe dane są nam przekazywane na skutek działań takich jak:

 • Skorzystanie z formularza kontaktowego
 • Przesłanie korespondencji bezpośrednio na nasz adres e-mail
 • Przekazanie nam danych w toku rozmowy telefonicznej,
 • Rejestracja konta w Sklepie,
 • Złożenie zamówienia w Sklepie,
 • Zapis do newslettera,
 • Dodanie opinii o produkcie (w przypadku udostępnienia takiej możliwości)
 • Zgromadzenie danych pozostałych danych służących analityce przez oprogramowanie Sklepu lub narzędzia wymienione w tej Polityce Prywatności.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzamy w zakresie istotnym dla funkcjonowania naszego sklepu i przechowujemy je przez okres dozwolony przez przepisy. Przetwarzamy dane dostarczone przez użytkowników w czasie korzystania ze sklepu.

 • Zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Założenie i utrzymanie konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Zapewnienie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Dodawanie opinii oraz ich weryfikacja –  na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Marketing bezpośredni na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Wysyłka newslettera oraz obsługa programów lojalnościowych –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wypełnianie obowiązków prawnych, ustalanie i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Działania analityczne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Korzystamy z narzędzi takich jak Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych opartych o zainteresowania, płeć, wiek, wykonywany zawód. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w polityce plików cookies.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: hostingodawca, dostawca narzędzi do wysyłki newslettera, dostawca systemu CRM oraz systemu do fakturowania, biuro rachunkowe, firmy kurierskie i transportowe, firma IT świadcząca usługi dla Sklepu, operatorzy płatności online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych oraz inni podwykonawcy, a także podmioty którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na mocy obowiązujących przepisów. W przypadku danych dotyczących analityki i statystyki, które nie stanowią danych osobowych,  mogą one zostać przekazane do firm świadczących powszechnie usługi z zakresu analityki, statystyki i optymalizacji, w tym do Stanów Zjednoczonych (np. firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Część operacji przetwarzania danych może wiązać się z przekazywaniem ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, szczególnie USA.

Należy jednak wskazać, że dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dotyczy to w szczególności usług Google Ireland Limited.

Jakie dokładnie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
 • uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z wyżej wspominanych praw, poinformuj nas. Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Szkolenia fryzjerskie

Wiedza i umiejętności, których Ci potrzeba są na wyciągnięcie ręki

Pracownia Fryzjerska
cutcut Piotr Adaszkiewicz

ul. Janusza Meissnera, nr 2C
60-408 Poznań
NIP: 6981845472

Koszyk
Scroll to Top